Piggyback Etiket

İki etiketin birbirinin üzerine bindirilmesi ile oluşan iki katlı etiketler piggyback etiket olarak adlandırılmaktadır.İçerik bilgilerinin tek etikete sığmadığı durumlarda ve etiket alanının küçük olduğu durumlarda tercih edilir.Kozmetik, ilaç ve tarım ilacı sektörlerinde sık kullanılmaktadır.